Có con phải khó vì con

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:54, ngày 18 tháng 4 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Thay thế văn bản – “]]” thành “ [[”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có con phải khó vì con
Lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng.