wikitext>Admin
 
n (Đã nhập 1 phiên bản)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 23:22, ngày 11 tháng 4 năm 2020

Có con phải khó vì con
Lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng.