Có hai vợ chồng nông dân nghèo, một hôm rỗi rãi ngồi bàn chuyện phiếm với nhau:
- Giá ta học được phép "cầu gì được nấy" thì thích biết mấy nhỉ?
Bụt hiện lên bảo:
- Ta sẽ cho vợ chồng nhà ngươi ba điều ước, từ nay ngươi có thể ước được rồi.
Vợ chồng bàn kỹ với nhau đã rồi mới ước. Một hôm trời mưa, hai vợ chồng ngồi nướng ngô, chị vợ buộc miệng nói:
- Ước gì bây giò có miếng dồi chó thì thích biết mấy.
Chị ta vừa buông lời thì một khúc dồi chó rơi xuống trước mặt. Thế là mất toi một điều ước. Anh chồng tức quá chỉ miếng dồi chó mắng vợ:
- Ước vàng ước bạc chẳng ước, lại đi ước miếng dồi chó, ông cũng ước dồi chó này dính vào mũi mày cho biết thân!
Anh ta vừa dứt lời thì miếng dồi chó bay lên dính vào mũi chị vợ. Thế là mất đi hai điều ước. Bây giờ là làm sao cho miếng dồi chó khỏi dính lòng thòng trước mũi vợ, anh nông dân đành bấm bụng nêu ra lời ước cuối cùng:
Mong khúc dồi chó sớm bay khỏi mũi vợ tôi!
Tức thì khúc dồi chó bay mất, thế là ba điều ước vèo luôn.