Truông Mây ở xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Truông Mây vốn là một đoạn đường dài độ 3km, hai bên mây rừng mọc dày, gai góc tua tủa, nên người ta gọi là Truông Mây.

Tương truyền, vào thời các chúa Nguyễn, có một cậu bé tên Lía. Cậu mồ côi cha, ở với mẹ và rất hiếu thảo. Vì tối dạ, Lía học chữ rất kém.

Một hôm, trên đường đi, cậu gặp một tráng sĩ đang đấu với cọp. Cậu giúp sức đánh chết cọp nên được tráng sĩ đem về dạy võ nghệ. Chẳng bao lâu, nhờ võ nghệ cao cường, cậu thường đi cướp của các nhà giàu thất đức, các cường hào ác bá trong làng rồi phân phát cho dân nghèo nên được dân chúng ủng hộ rất đông, quan quân đánh dẹp mãi không được. Thấy Truông Mây hiểm yếu, Lía cho đắp thành để đối phó.

Sau đó, cậu thu phục được cha Hồ, chú Nhẫn, những tên cướp khét tiếng ở địa phương. Trong một trận tiến đánh thành Qui Nhơn, Lía bắt được một ái thiếp của quan tuần phủ, đem về làm vợ.

Viên trấn thủ Qui Nhơn thấy phải dùng chước mới thắng được Lía. Quan cho thân nhân của người ái thiếp - tức vợ của Lía - vào thành dụ dỗ nàng làm nội ứng.

Trong một đêm đãi tiệc các thuộc hạ, Lía bị phục rượu, bọn cha Hồ, chú Nhẫn cũng say túy lúy. Lía bị nàng ái thiếp trói vào tấm phản dưới lưng, nửa đêm quan quân bao vây và tiến vào thành. Cha Hồ, chú Nhẫn và nhiều lâu la bị sát hại. Lía tỉnh rượu thoát chạy, mang theo tấm ván trên lưng. Kế cùng, lực kiệt, Lía tự sát.

Do đó câu đồ cha hồ chú nhẫn có nghĩa là đồ vô lại, trộm cướp