Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (sử) ‎Xà ích ‎[70 byte]
 2. (sử) ‎Làm theo bố vợ ‎[105 byte]
 3. (sử) ‎Thờ Thần ‎[109 byte]
 4. (sử) ‎Cách chèn CSS cho 1 Page ‎[114 byte]
 5. (sử) ‎Ao gấm mặc đêm ‎[124 byte]
 6. (sử) ‎Ao vắn, giũ chẳng nên dài ‎[124 byte]
 7. (sử) ‎Giếng đó ếch dó ‎[124 byte]
 8. (sử) ‎Huyện mãn nha môm không mãn ‎[124 byte]
 9. (sử) ‎Cát kè, yên dụng ngưu đao ‎[125 byte]
 10. (sử) ‎Bẻ nạn chống trời ‎[128 byte]
 11. (sử) ‎Oan oan tưnơg báo ‎[130 byte]
 12. (sử) ‎Quân tử dĩ chí khí tương kỳ ‎[130 byte]
 13. (sử) ‎Ăn trái nhớ kẻ trổng cây ‎[132 byte]
 14. (sử) ‎Chưa giàu đà lo ăn cướp ‎[134 byte]
 15. (sử) ‎Mới chuộng cũ vong ‎[134 byte]
 16. (sử) ‎Ninh vi kê khẩu, vô vi ngưu hậu ‎[135 byte]
 17. (sử) ‎Quân tử ưu đạo bất ưu bần ‎[141 byte]
 18. (sử) ‎Rắn đi còn dằm để lại ‎[142 byte]
 19. (sử) ‎Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt ‎[143 byte]
 20. (sử) ‎Đặng chẳng mầng, mất chẳng lo ‎[143 byte]
 21. (sử) ‎Lão giả an chi ‎[143 byte]
 22. (sử) ‎Một gìa một trẻ bằng nhau ‎[143 byte]
 23. (sử) ‎Mực mài tròn, son mài dài ‎[143 byte]
 24. (sử) ‎Buôn gặp chầu, câu gặp chỗ ‎[144 byte]
 25. (sử) ‎Buôn dầm cầm chèo ‎[144 byte]
 26. (sử) ‎Lấy thúng úp voi ‎[144 byte]
 27. (sử) ‎Cá chậu chim lồng ‎[145 byte]
 28. (sử) ‎Dốt đặc như cán mai xay ‎[145 byte]
 29. (sử) ‎Mượn đầu heo nấu cháo ‎[145 byte]
 30. (sử) ‎Nắng bề nào, che theo bề ấy ‎[145 byte]
 31. (sử) ‎Oa giác công danh, nhăng đầu vi lợi ‎[145 byte]
 32. (sử) ‎Rổi chạy nói rang cũng chạy ‎[145 byte]
 33. (sử) ‎Ăn chưa no, lo chưa tới ‎[146 byte]
 34. (sử) ‎Ăn một đọi nói một lời ‎[146 byte]
 35. (sử) ‎Cám treo, để heo nhịn đói ‎[146 byte]
 36. (sử) ‎Đi khôn đứt, bứt khôn rời ‎[146 byte]
 37. (sử) ‎Mèo khen mèo dài đuôi ‎[146 byte]
 38. (sử) ‎Ngồi thúng khôn bề cất thúng ‎[146 byte]
 39. (sử) ‎Đói ăn rau đau uống thuốc ‎[147 byte]
 40. (sử) ‎Khách tới nhà chẳng gà thì vịt ‎[147 byte]
 41. (sử) ‎Khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt ‎[147 byte]
 42. (sử) ‎Ma bắt coi mặt người ta ‎[147 byte]
 43. (sử) ‎Chỉ mành treo chuông ‎[148 byte]
 44. (sử) ‎Miệng lằn lưỡi mối ‎[148 byte]
 45. (sử) ‎Rau nào sâu ấy ‎[148 byte]
 46. (sử) ‎Hoa khai phú quý ‎[149 byte]
 47. (sử) ‎Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ ‎[149 byte]
 48. (sử) ‎Ăn xưa chừa nay ‎[149 byte]
 49. (sử) ‎Của gối đầu bà già ‎[149 byte]
 50. (sử) ‎Mình ở lổ, cổ đeo hoa ‎[149 byte]

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).