Thuyền nhỏ, dài, mũi nhọn, không có buồm, có 1-2 khoang, thường do một người chèo. Giao thông ở sông. Đò đi theo dòng nước là đò dọc, đò chở khách qua sông gọi là đò ngang. Phổ biến ở Bắc, Trung Bộ. Đặc biệt Huế có hò chèo đò trên sông Hương. Hình ảnh con đò qua sông thường chỉ con gái đi lấy chồng.

Ca dao: “Sông Ngâu, sông Cả, sông Đào/ Ba con sông ấy đổ vào sông Thương/ Con sông sâu nước dọc đò ngang/ Mình về bên ấy, ta sang bên này... Đương cơn nước lớn đò đầy.

Hò Huế: “Đò từ Đông Ba, đò qua đập đá/ Đò về Vĩ Dạ, thắng Ngã ba sình...”

Đò dọc đò ngang (Dân ca). Điệu chèo đò. Khoan hỡi hò khoan/ Em lái con đò ngang, anh sang con đò dọc/ Anh lái con đò dọc, em chở con đò ngang/ Mái ta một dòng, khoan hỡi hò khoan/ Sao không đồng lòng, mang tiếng hoài trông/ Nghe anh một lần, khoan hỡi hò khoan/ Ta xe chỉ hồng, Kết nghĩa được chăng?/ Khoan hỡi hò khoan. Khoan khoan hỡi hò khoan/ Ta nên vợ chồng, khoan hỡi hò khoan/ Mai kia đầy đàn, con cháu thiệt đông/ Khoan hỡi hò khoan. Khoan khoan hỡi hò khoan/ Ta nên vợ chồng, khoan hỡi hò khoan.