Đặt vài ba chiếc mẹt tre đan, cạp tròn, đường kính khoảng hai gang, thẳng hàng nhau. Mỗi mẹt giữa để một đĩa gốm to 1 gang. Vạch gốc cho người chơi đứng thả cái vào đĩa, xa hay gần tùy theo tuổi và độ cao của người chơi mà quyết định.

Hòn cái thả làm bằng tiền xu đồng, mảnh gốm, mảnh chum vại hoặc mảnh ngói ta vỡ, ghè mài có hình tròn bằng miệng chén.

Người chơi đồng loạt theo trống mõ làm lệnh, tung, ném, thả lia hòn cái làm sao nằm trong đĩa càng nhiều là thắng. Mỗi keo chơi định lệ 5 hay 10 hòn cái.

Nếu hòn cái văng ra mẹt là thua. Còn nếu bắn ra ngoài mẹt thì phải phạt.

Đáo mẹt, có người gọi đáo đĩa, được tổ chức trong lễ hội Cổ Loa (Đông Anh).