Ở những vùng nước nông, dưới có bãi cỏ. Giậm là một chiếc rổ tre lớn hình ¼ quả cầu. Đặt giậm xuống, lấy chân dậm cái cầm cập (cái khung tre), khua cho tôm cá cua chạy vào trong giậm. Nơm là một cái lồng tre dưới xoè to, trên nhỏ. Dùng nơm úp xuống chỗ nước nông, thò tay qua lỗ tròn phía trên để bắt cá lọt vào trong nơm.