Đào Duy Từ (1572- 1634) là nhà thơ, nhà nghệ thuật (ông là ông tổ hát tuồng), chủ yếu là nhà quân sự và nhà ngoại giao Đàng Trong. ông quê Ngọc Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Từ nhỏ ông nổi tiếng thông minh học giỏi, nhưng vì xuất thân trong một gia đình làm nghề ca xướng, nên bị cấm thi cử. Bất mãn với thời vua Lê - chúa Trịnh, Đào Duy Từ vào phò chúa Nguyễn xây dựng xứ Đàng Trong ở buổi đầu của nó. ông là tác giả bộ sách quân sự Hổ trướng khu cơ. ông cũng là người chỉ đạo việc đắp Luỹ Thầy nổi tiếng.