Trò chơi trốn tìm, không quy định số người. Một người xòe tay cho các người khác đặt ngón tay trỏ vào giữa bàn tay, rồi đọc:

Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết chương
Ba vương ngũ đế
Cấp kế đi tìm
ú tim ù ập!
Dứt câu gập nhanh bàn tay lại, ai không rút kịp bị nắm lấy ngón, phải đứng úp mặt vào tường, nhắm mắt. Mọi người chạy tìm chỗ nấp, vừa chạy vừa đọc:

- Đứa nào ti hí

Chuột chí cắn mày!

Khi thấy không ai nói nữa, mới được mở mắt ra đi tìm, không tìm được người nào là thua.