Xúc xắc xúc xẻ

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đêm giao thừa, một tốp trẻ mặc quần áo đẹp, tay cầm ống bương trong dựng mấy đồng tiền kim loại vừa xóc vừa hát, vào chúc tết từng nhà, lấy tiền mừng tuổi:

- Súc sắc súc sẻ
Nhà nào còn đèn còn lửa?
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào!
Bước lên giường cao
Thấy đôi rồng ấp.
Bước xuống giường thấp
Thấy đôi rồng chầu.
Bước ra đằng sau
Thấy nhà ngói lợp.
Trâu ông còn buộc
Ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm
Thêm năm tuổi lẻ.
Vợ ông sinh đẻ
Những con tốt lành
Những con như tranh
Những con như rối
Súc sắc súc sẻ!...