Một anh chàng ngốc ra chợ mua được một đàn bò sáu con, chàng ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả đám về. Giữa đường ngốc ta nhìn lại đàn bò rồi đếm:
- Một...hai...ba...bốn...năm...
Đếm đi đếm lại năm lần bảy lượt, ngốc ta vẫn thấy có năm con, cuống lên anh ta vặt đầu vặt tai sợ đến tái cả mặt nhưng không biết làm thế nào cả. Về đến nhà, thấy vợ đứng ngay giữa cổng, ngốc ta vẫn ngồi trên lưng bò mếu máo:
- Chết rồi mình ơi! Tôi làm mất, một con bò rồi!
Vợ ngốc hỏi:
- Mua mấy con mà để mất một con?
Ngốc ta chỉ vào đàn bò theo sau nói:
- Sáu con mà bây giờ chỉ còn có năm.
Chị vợ vừa cười vừa nói:
- Thừa một con thì có.