Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 17:12, ngày 3 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.103 byte) (+1.103). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Thác Đầu Đẳng cách thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) 16km.<br> Đặc điểm: Thác dài 2km, hòa cùng v…”)