(Truyện cổ). Có hai vợ chồng trẻ rất yêu nhau. Người vợ bị bệnh chết. Nghe nói ở đảo xa có thuật cải tử hoàn sinh, chồng bán nhà mua thuyền chở xác vợ đến đó. Ở đảo, tiên ông bảo anh trích ba giọt máu của mình cho vợ uống. Vợ được cứu sống. Trên đường về, vợ chồng ghé vào một bến. Chồng lên bờ mua thức ăn thì một lái buôn giàu có quyến rũ vợ. Khi quay lại, chồng thấy vợ trên thuyền người lái buôn liền khuyên vợ quay về, nhưng vợ tham giàu nên cự tuyệt. Chồng đòi lại ba giọt máu. Trả xong ba giọt máu, chị vợ chết, biến thành con muỗi, suốt đời sống trong bóng tối hút trộm máu mong trở lại làm người.