Phàm phu tục tử

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Kẻ tầm thường, thô tục, lỗ mãng, cục cằn, không đáng mặt làm trai. Phàm: (ăn nói) thô tục, thiếu lịch sự; phu: người đàn ông, tục tử: kẻ thô lỗ.