Một người ăn cỗ vừa nhanh vừa tục, cứ gắp lấy gắp để, không hề để ý tới ai. Những người ngồi cùng mâm thấy thế hỏi:
- Anh cầm tinh con gì?
Hắn ta trả lời:
- Tôi tuổi Tuất... Đang ăn các ông hỏi tuổi tôi để làm gì?
Trong đám có người lên tiếng:
- Ồ! để chúng tôi đề phòng đấy mà.
Gã tham ăn làm như không biết, hỏi lại:
- Tại sao phải đề phòng khi đang ăn nhậu?
Người cùng mâm trả lời:
- May mà ông cầm tinh con cầy đấy! Chớ cầm tinh con hổ thì anh em chúng tôi phải lo mà chạy trước.