Lụa Phú Phong nên duyên nên nợ

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lụa Phú Phong nên duyên nên nợ
Nón Gò Găng khắp chợ mến thương.
Áo hồng, quần tía vấn vương,
Nghiêng nghiêng chiếc nón, gió sương quản gì.