(Thay thế văn bản – “Ca_dao/” thành “”)
 
Dòng 8: Dòng 8:
 
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.</poem>
 
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.</poem>
  
 +
[[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 +
[[Thể_loại:Thơ]]
 
[[Thể_loại:Ca_dao]]
 
[[Thể_loại:Ca_dao]]
 
[[Thể_loại:Trào_phúng_-_Bông_đùa]]
 
[[Thể_loại:Trào_phúng_-_Bông_đùa]]

Bản hiện tại lúc 17:05, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.