Con dâu bắt chí mẹ chồng
Ngó ra ngoài đồng thấy ổ le le.