Con dâu bắt chí mẹ chồng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con dâu bắt chí mẹ chồng
Ngó ra ngoài đồng thấy ổ le le.