Chim không kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cũng là câu hát, người khôn ăn nói không bỏ lễ phép.