Chồng chê thì mặc chồng chê
Dưa khú nấu với cá trê càng bùi