Chồng chê thì mặc chồng chê

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chồng chê thì mặc chồng chê
Dưa khú nấu với cá trê càng bùi