Chẳng xinh cũng thể đôi ta
Chẳng thơm cũng thể là hoa ngâu tàu