Chẳng nên cơm cháo gì đâu
Trở về đốt bãi trồng dâu nuôi tằm