Canh cải mà nấu với gừng
Chẳng ăn thì chớ xin đừng chê bai