Canh cải mà nấu với gừng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Canh cải mà nấu với gừng
Chẳng ăn thì chớ xin đừng chê bai