n (Đã nhập 1 phiên bản)
n (Thay thế văn bản – “]]” thành “ [[”)
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 5: Dòng 5:
 
Người nọ lại vặn: "Có thật sống đến 94 tuổi không?"
 
Người nọ lại vặn: "Có thật sống đến 94 tuổi không?"
  
Thầy bói trừng mắt: "Tôi xưa nay chưa từng nói láo. Nếu ông không sống đến 94 tuổi mà chết trước thời hạn đó thì lúc chết cứ đến đây mà vả vào mồm tôi" [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]][[Thể_loại:Thành_ngữ_-_Tục_ngữ]]
+
Thầy bói trừng mắt: "Tôi xưa nay chưa từng nói láo. Nếu ông không sống đến 94 tuổi mà chết trước thời hạn đó thì lúc chết cứ đến đây mà vả vào mồm tôi" [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 +
[[Thể_loại:Truyện_cười_dân_gian]]

Bản hiện tại lúc 20:04, ngày 18 tháng 4 năm 2020

Có người đi hỏi thầy bói: "Ông xem tôi sẽ sống được bao lâu?"

Thầy bói tính toán một hồi lâu: "Ông thọ lắm, phải sống đến 94 tuổi!"

Người nọ lại vặn: "Có thật sống đến 94 tuổi không?"

Thầy bói trừng mắt: "Tôi xưa nay chưa từng nói láo. Nếu ông không sống đến 94 tuổi mà chết trước thời hạn đó thì lúc chết cứ đến đây mà vả vào mồm tôi"