Còn duyên kẻ đón người đưa

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Còn duyên kẻ đón người đưa
Không duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Còn duyên kén cá chọn canh,
Hết duyên cặn bã dưa hành cũng nhai.