Bên kia sông, ai lập kiểng chùa Tân Thiện

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Phiên bản vào lúc 23:52, ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Thay thế văn bản – “]]” thành “ [[”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bên kia sông, ai lập kiểng chùa Tân Thiện
Bên này sông, qua lập cái huyện Hà Ðông
Huyện Hà Ðông để cho ông Bao Công xử kiện
Chùa Tân Thiện nhiều kẻ tu hành
Chim kêu dưới suối trên cành
Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua?