Mỗi lần thuyền đánh cá về bến, dân buôn cá đổ xô xuống để mua cá tươi. Cá cứ đọng bằng rổ, xếp dầu mũi thuyền. Dân mua cá đứng trên bờ, mặc cả với chủ thuyền. Thỏa thuận được giá thì chuyển cá từ mũi thuyền lên bờ. Bên nhận cá, bên lấy tiền. Người đánh cá quay thuyền rời bến. Người mua cá gánh cá lên chợ. Mua cá ở thuyền rẻ hơn so với ở chợ. Cùng một phần cá được chia, người khéo bán, hoặc cả gan giữ cá, chờ lên thuyền mới bán, có khi tiền thu được bằng cả hai phần được chia. Người non gan bán ngay trên thuyền, thu được ít hơn. "Bán cá mũi thuyền" là thành ngữ chỉ hành vi bán cái gì đó nóng vội, thiếu cân nhắc, rẻ, và đã trao tay là xong, dứt khoát, không trả lại. Gần nghĩa với "bán cá mũi thuyền" là thành ngữ đá qua be thuyền tức là bán cá hoặc trao đổi hàng hóa qua be thuyền? để chỉ sự trao đổi vội vàng, chênh lệch giá trị hoặc tình trạng phủi tay cho xong việc.