Bán Gà Ngày Nắng, Bán Chó Ngày Mưa

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Phiên bản vào lúc 17:22, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bán gà, bán chó vào những ngày đó không được giá vì mưa rét nên lông của chúng xù lên trông xấu mã.