Anh em rể, chị em dâu

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Phiên bản vào lúc 05:39, ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chồng chị hoặc em gái mình; vợ của anh hoặc em trai mình, ít có sự thuận hoà trong đám người trên.