n
n
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
[[Thể_loại:Ngôn_ngữ_Việt_Nam]]
 
[[Thể_loại:Ngôn_ngữ_Việt_Nam]]
 
[[Thể_loại:Ý_nghĩa]]
 
[[Thể_loại:Ý_nghĩa]]
 
+
[[Thể_loại:Đời_sống_Việt_Nam]]
[[Thể_loại:Gia đình]]
+
[[Thể_loại:Gia_đình]]

Bản hiện tại lúc 05:39, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Chồng chị hoặc em gái mình; vợ của anh hoặc em trai mình, ít có sự thuận hoà trong đám người trên.