(Thay thế văn bản – “Ca_dao/” thành “”)
 
Dòng 9: Dòng 9:
 
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
 
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
  
 +
[[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 +
[[Thể_loại:Thơ]]
 
[[Thể_loại:Ca_dao]]
 
[[Thể_loại:Ca_dao]]
 
[[Thể_loại:Răn_dạy_-_Khuyên_nhủ]]
 
[[Thể_loại:Răn_dạy_-_Khuyên_nhủ]]

Bản hiện tại lúc 17:04, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Ai mà nói dối cùng ai,
Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng.
Ai mà nói dối cùng chồng,
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao.

Khảo dị:
Ai mà nói dối cùng ai,
Thì trời giáng ‡ hoạ cầy khoai giữa ‡ đồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001