Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:52, ngày 3 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (4.938 byte) (+4.938). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Thuộc xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trên quốc lộ 1A từ Hà Nội đi Lạng Sơn.<br> Đặc điểm: Với quy…”)