Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 18:14, ngày 3 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (2.722 byte) (+2.722). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Đền có địa thế dựa vào chân núi nhìn ra ngã ba con sông Cầu (xưa gọi là khúc sông Tràng Cổ), thuộc thị trấn C…”)