Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:50, ngày 5 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.324 byte) (+1.324). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Đền Kỳ Sầm thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Hoà An, cách trung tâm thành phố Cao Bằng theo đường Pác Bó 5km.<br> Đặc đ…”)