Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 21:29, ngày 2 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (946 byte) (+946). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm cách Tp. Phan Thiết 100km.<br> Đặc điểm: Huyện đảo Phú Quý đượ…”)