Hội trận là cuộc diễn xướng sử thi hùng tráng nhất trong vùng Hà Nội, với hàng nghìn người tham gia trình diễn và phục vụ, lại có hàng vạn khách thập phương về dự hội, đã trở thành sinh hoạt văn hóa truyền thống của xứ Kinh Bắc xưa, nay thuộc thủ đô.

Bởi vậy, trong dân gian còn truyền tụng câu ca

 "Ai ơi mồng chín tháng Tư
Không đi hội Gióng cũng hư mất đời".