Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 16:32, ngày 3 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (2.582 byte) (+2.582). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Vị trí: Ðộng Cốc San thuộc xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ðặc điểm: Cốc San là một hệ thống các thác…”)