Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf7 (0,274%)806.675.355 byte (769,31 MB; 45%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 806.675.355 byte (769,31 MB; 45%).

Video

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
video/mp4.mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v1 (0,0392%)42.301.143 byte (40,34 MB; 2,36%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 42.301.143 byte (40,34 MB; 2,36%).

Âm thanh

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
audio/mpeg.mpga, .mpa, .mp2, .mp38 (0,313%)37.730.261 byte (35,98 MB; 2,1%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 37.730.261 byte (35,98 MB; 2,1%).

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe1.765 (69,1%)329.467.649 byte (314,2 MB; 18,4%)
image/png.png, .apng766 (30%)578.206.496 byte (551,42 MB; 32,2%)
image/gif.gif6 (0,235%)65.395 byte (64 kB; 0,00364%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 907.739.540 byte (865,69 MB; 50,6%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 1.794.446.299 byte (1,67 GB).