Đây là danh sách các thể loại được phần mềm MediaWiki tự động xếp trang vào. Các tên thể loại được định rõ trong các thông điệp thuộc không gian tên MediaWiki.

Thể loại phần mềm Tên thông điệp Tiêu chuẩn xếp thể loại
Trang được ghi chỉ mụcindex-categoryTrang này có từ thần chú __INDEX__ và nằm trong một không gian tên cho phép từ thần chú này, nên được các robot đánh chỉ mục, trong khi bình thường nó không được đánh chỉ mục.
Trang không hiển thị trong bộ máy tìm kiếmnoindex-categoryTrang này không được các robot đánh chỉ mục vì trang có từ thần chú __NOINDEX__ và nằm trong không gian tên cho phép từ thần chú này.
Trang đưa đối số thừa vào bản mẫuduplicate-args-categoryTrang đưa một đối số nhiều lần vào một bản mẫu được nhúng, thí dụ {{foo|bar=1|bar=2}} hoặc {{foo|bar|1=baz}}.
Trang có quá nhiều lời gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý caoexpensive-parserfunction-categoryTrang có quá nhiều hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao (chẳng hạn như #ifexist). Xem Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
Trang có chứa tham số bản mẫu bị loại bỏpost-expand-template-argument-categoryTrang này sẽ vượt quá $wgMaxArticleSize nếu bung một tham số bản mẫu (tức định danh có mỗi bên ba dấu ngoặc móc, thí dụ {{{Thí dụ}}}).
Trang có kích thước bản mẫu nhúng vào vượt quá giới hạn cho phéppost-expand-template-inclusion-categoryKích thước trang sẽ vượt quá $wgMaxArticleSize nếu bung hết toàn bộ bản mẫu, nên một số bản mẫu không được bung.
Thể loại ẩnhidden-category-categoryNội dung của trang thể loại này chứa __HIDDENCAT__, nên theo mặc định thì thể loại không xuất hiện trong thanh thể loại trên các trang được xếp vào thể loại.
Trang nhúng tập tin không tồn tạibroken-file-categoryTrang này có một liên kết tập tin hỏng (liên kết nhúng tập tin không tồn tại).
Trang có số nốt vượt quá giới hạn cho phépnode-count-exceeded-categoryTrang có số nốt vượt quá giới hạn cho phép.
Trang có độ sâu bung bản mẫu vượt quá giới hạn cho phépexpansion-depth-exceeded-categoryTrang có độ sâu bung bản mẫu vượt quá giới hạn cho phép.
Trang có tên hiển thị được bỏ quarestricted-displaytitle-ignoredTrang có {{TÊN_HIỂN_THỊ}}, {{TÊNHIỂNTHỊ}}, hoặc {{DISPLAYTITLE}} được bỏ qua vì nó không tương đương với tên thật của trang.
Trang có thẻ HTML tự đóng không hợp lệdeprecated-self-close-categoryTrang này chứa thẻ HTML tự đóng không hợp lệ, ví dụ <b/> hoặc <span/>. Tí nữa cách trình bày các thẻ này sẽ thay đổi để tuân theo tiêu chuẩn HTML5, nên sự sử dụng chúng trong mã wiki bị phản đối.
Trang có bản mẫu lặp vòngtemplate-loop-categoryTrang chứa một hoặc nhiều bản mẫu lặp vòng, tức là những bản mẫu tự gọi đệ quy chính nó.
Trang có lỗi chú thíchcite-tracking-category-cite-errorCác trang trong thể loại này có lỗi sử dụng thẻ chú thích.
Trang có lỗi tô màu cú phápsyntaxhighlight-error-categoryĐã xuất hiện lỗi khi tô màu đoạn mã trong trang.
Trang có lỗi kịch bảnscribunto-common-error-categoryĐã xuất hiện lỗi khi xử lý các mô đun được gọi bởi trang này.
Mô đun Scribunto có lỗiscribunto-module-with-errors-categoryMô đun này có lỗi.