Đây là toàn bộ thông điệp hệ thống có trong không gian tên MediaWiki. Mời vào Địa phương hóa MediaWikitranslatewiki.net nếu bạn muốn đóng góp dịch chung cả MediaWiki.

Bộ lọc
Lọc theo tình trạng sửa đổi:    
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Tên thông điệp Nội dung mặc định
Nội dung hiện thời
1movedto2 (Thảo luận) (Biên dịch) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (Thảo luận) (Biên dịch) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (Thảo luận) (Biên dịch) Giới thiệu
aboutpage (Thảo luận) (Biên dịch) Project:Giới thiệu
aboutsite (Thảo luận) (Biên dịch) Giới thiệu {{SITENAME}}
abusefilter-edit-builder-vars-user-mobile (Thảo luận) (Biên dịch) Người dùng có sửa đổi qua giao diện di động hay không
accesskey-blockip-block (Thảo luận) (Biên dịch) s
accesskey-ca-addsection (Thảo luận) (Biên dịch) +
accesskey-ca-delete (Thảo luận) (Biên dịch) d
accesskey-ca-edit (Thảo luận) (Biên dịch) e
accesskey-ca-formedit (Thảo luận) (Biên dịch) &
accesskey-ca-history (Thảo luận) (Biên dịch) h
accesskey-ca-move (Thảo luận) (Biên dịch) m
accesskey-ca-nstab-category (Thảo luận) (Biên dịch) c
accesskey-ca-nstab-help (Thảo luận) (Biên dịch) c
accesskey-ca-nstab-image (Thảo luận) (Biên dịch) c
accesskey-ca-nstab-main (Thảo luận) (Biên dịch) c
accesskey-ca-nstab-media (Thảo luận) (Biên dịch) c
accesskey-ca-nstab-mediawiki (Thảo luận) (Biên dịch) c
accesskey-ca-nstab-project (Thảo luận) (Biên dịch) a
accesskey-ca-nstab-special (Thảo luận) (Biên dịch)  
accesskey-ca-nstab-template (Thảo luận) (Biên dịch) c
accesskey-ca-nstab-user (Thảo luận) (Biên dịch) c
accesskey-ca-protect (Thảo luận) (Biên dịch) =
accesskey-ca-talk (Thảo luận) (Biên dịch) t
accesskey-ca-undelete (Thảo luận) (Biên dịch) d
accesskey-ca-unprotect (Thảo luận) (Biên dịch) =
accesskey-ca-unwatch (Thảo luận) (Biên dịch) w
accesskey-ca-viewsource (Thảo luận) (Biên dịch) e
accesskey-ca-watch (Thảo luận) (Biên dịch) w
accesskey-citethispage (Thảo luận) (Biên dịch)  
accesskey-compareselectedversions (Thảo luận) (Biên dịch) v
accesskey-diff (Thảo luận) (Biên dịch) v
accesskey-export (Thảo luận) (Biên dịch) s
accesskey-feed-atom (Thảo luận) (Biên dịch)  
accesskey-feed-rss (Thảo luận) (Biên dịch)  
accesskey-import (Thảo luận) (Biên dịch) s
accesskey-minoredit (Thảo luận) (Biên dịch) i
accesskey-n-currentevents (Thảo luận) (Biên dịch)  
accesskey-n-help (Thảo luận) (Biên dịch)  
accesskey-n-mainpage (Thảo luận) (Biên dịch) z
accesskey-n-mainpage-description (Thảo luận) (Biên dịch) z
accesskey-n-portal (Thảo luận) (Biên dịch)  
accesskey-n-randompage (Thảo luận) (Biên dịch) x
accesskey-n-recentchanges (Thảo luận) (Biên dịch) r
accesskey-preferences-save (Thảo luận) (Biên dịch) s
accesskey-preview (Thảo luận) (Biên dịch) p
accesskey-pt-anoncontribs (Thảo luận) (Biên dịch) y
accesskey-pt-anontalk (Thảo luận) (Biên dịch) n
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối