Đây là nội dung của bảng liên wiki, bảng này định rõ các tiền tố tiện lợi để đặt liên kết đến các wiki khác và trang Web bên ngoài. Để biết cách sử dụng khuyến khích, xin vui lòng xem hướng dẫn tại MediaWiki.org.

Xem nhật trình

Chú giải
Tiền tố Tiền tố liên wiki dùng trong cú pháp wiki [[tiền tố:tên trang]].
URL Mẫu địa chỉ URL. Dấu hiệu $1 được thay bằng tên trang trong [[tiền tố:tên trang]].
Chuyển tiếp Các yêu cầu HTTP từ bên ngoài đến wiki địa phương có tiền tố liên wiki này trong URL sẽ đổi hướng tới URL đích của liên kết liên wiki, coi như là URL dẫn đến trang địa phương.
không Các yêu cầu HTTP từ bên ngoài đến wiki địa phương có tiền tố liên wiki này trong URL sẽ gây thông báo lỗi “Tựa trang sai”.
Nhúng bản mẫu Nếu cú pháp mã wiki {{tiền tố:tên trang}} được sử dụng, cho phép chuyển tải bản mẫu/trang từ wiki bên ngoài miễn là chuyển tải liên wiki được cho phép nói chung (chuyển tải đáng sợ).
không Thay vì cho phép {{tiền tố:tên trang}} chuyển tải bản mẫu/trang bên ngoài, tìm kiếm trang trong không gian tên bản mẫu địa phương.

Tiền tố liên wiki

Tiền tốURLChuyển tiếpNhúng bản mẫu
acronymhttps://www.acronymfinder.com/~/search/af.aspx?string=exact&Acronym=$1khôngkhông
advogatohttp://www.advogato.org/$1khôngkhông
arxivhttps://www.arxiv.org/abs/$1khôngkhông
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1khôngkhông
cachehttps://www.google.com/search?q=cache:$1khôngkhông
commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1khôngkhông
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1khôngkhông
doihttps://dx.doi.org/$1khôngkhông
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/$1khôngkhông
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1khôngkhông
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1khôngkhông
emacswikihttps://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki.pl?$1khôngkhông
foldochttps://foldoc.org/?$1khôngkhông
foxwikihttps://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1khôngkhông
freebsdmanhttps://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1khôngkhông
gentoo-wikihttp://gentoo-wiki.com/$1khôngkhông
googlehttps://www.google.com/search?q=$1khôngkhông
googlegroupshttps://groups.google.com/groups?q=$1khôngkhông
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/$1khôngkhông
hrwikihttp://www.hrwiki.org/wiki/$1khôngkhông
imdbhttp://www.imdb.com/find?q=$1&tt=onkhôngkhông
kmwikihttps://kmwiki.wikispaces.com/$1khôngkhông
linuxwikihttp://linuxwiki.de/$1khôngkhông
lojbanhttps://mw.lojban.org/papri/$1khôngkhông
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1khôngkhông
meatballhttp://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?$1khôngkhông
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1khôngkhông
memoryalphahttp://en.memory-alpha.org/wiki/$1khôngkhông
metawikihttp://sunir.org/apps/meta.pl?$1khôngkhông
metawikimediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1khôngkhông
mozillawikihttps://wiki.mozilla.org/$1khôngkhông
mwhttps://www.mediawiki.org/wiki/$1khôngkhông
oeishttps://oeis.org/$1khôngkhông
openwikihttp://openwiki.com/ow.asp?$1khôngkhông
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractkhôngkhông
pythoninfohttps://wiki.python.org/moin/$1khôngkhông
rfchttps://tools.ietf.org/html/rfc$1khôngkhông
s23wikihttp://s23.org/wiki/$1khôngkhông
seattlewirelesshttp://seattlewireless.net/$1khôngkhông
senseislibraryhttps://senseis.xmp.net/?$1khôngkhông
shoutwikihttp://www.shoutwiki.com/wiki/$1khôngkhông
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1khôngkhông
theopediahttps://www.theopedia.com/$1khôngkhông
tmbwhttp://www.tmbw.net/wiki/$1khôngkhông
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1khôngkhông
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1khôngkhông
uncyclopediahttps://en.uncyclopedia.co/wiki/$1khôngkhông
unrealhttps://wiki.beyondunreal.com/$1khôngkhông
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1khôngkhông
wikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1khôngkhông
wikiahttp://www.wikia.com/wiki/$1khôngkhông
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1khôngkhông
wikidatahttps://www.wikidata.org/wiki/$1khôngkhông
wikif1http://www.wikif1.org/$1khôngkhông
wikihowhttps://www.wikihow.com/$1khôngkhông
wikimediahttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1khôngkhông
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1khôngkhông
wikinfohttp://wikinfo.co/English/index.php/$1khôngkhông
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/$1khôngkhông
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1khôngkhông
wikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1khôngkhông
wikispecieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1khôngkhông
wikiversityhttps://en.wikiversity.org/wiki/$1khôngkhông
wikivoyagehttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1khôngkhông
wikthttps://en.wiktionary.org/wiki/$1khôngkhông
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1khôngkhông