1. Ước gì anh hoá ra hoa
Ðể em nâng lấy rồi mà cài khăn
Ước gì anh hoá ra chăn
Ðể cho em đắp em lăn cùng giường 

2. Ước gì anh hoá ra gương
Ðể cho em cứ vấn vương soi mình 

3. Ước gì sông hẹp một gang
Bắc cầu trải gấm cho chàng sang chơi 

4. Uốn tre uốn thuở còn măng
Dạy vợ dạy thuở băn khoăn mới về 

5. Uống nước, nhớ nguồn

6. Uống rượu ăn nói cù cưa
Chuyện có một chút
Mà hết cả buổi trưa cằn nhằn