Thành ngữ là tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa của nó thường không thể giải thích được một cách đơn giản bằng nghĩa của các từ tạo nên nó”. “Tục ngữ là câu ngắn gọn, thường có vần điệu, đúc kết tri thức, kinh nghiệm sống và đạo đức thực tiễn của nhân dân”.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Thành ngữ - Tục ngữ”

200 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 1.017 trang.

(Trang trước) (Trang sau)

B

C

(Trang trước) (Trang sau)