Thể loại:Ngôn ngữ Việt Nam

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Việt, còn gọi tiếng Việt Nam, tiếng Kinh hay Việt ngữ, là ngôn ngữ của người Việt (dân tộc Kinh) và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam, cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Mặc dù tiếng Việt có một số từ vựng vay mượn từ tiếng Hán và trước đây dùng chữ Nôm – một hệ chữ viết dựa trên chữ Hán – để viết nhưng tiếng Việt được coi là một trong số các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á có số người nói nhiều nhất (nhiều hơn một số lần so với các ngôn ngữ khác cùng hệ cộng lại). Ngày nay, tiếng Việt dùng bảng chữ cái Latinh, gọi là chữ Quốc ngữ, cùng các dấu thanh để viết.

Đơn âm. Tiếng Việt là tiếng đơn âm tiết, nghĩa là đa số các từ trùng với tiếng hoặc hình vị. Đặc điểm này làm cho tiếng Việt có nhiều từ đồng âm. Ví dụ: đường (đường đi, đường ăn). Tạo điều kiện cho nghệ thuật chơi chữ, câu đối, chiết tự, các phương tiện biểu hiện câu khác. Ảnh hưởng đến cơ chế tiếp thu các từ mới, thuật ngữ từ tiếng đa âm tiết bị đơn âm tiết hoá.

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.