n (Đã nhập 1 phiên bản)
n (Thay thế văn bản – “]]” thành “ [[”)
 
Dòng 13: Dòng 13:
 
Chị tuổi tí, em tuổi thân
 
Chị tuổi tí, em tuổi thân
 
Chị tuổi dần em tuổi mẹo
 
Chị tuổi dần em tuổi mẹo
Chị ăn kẹo, em mút cây </poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]][[Thể_loại:Thơ]][[Thể_loại:Ca_dao]]
+
Chị ăn kẹo, em mút cây </poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 +
[[Thể_loại:Thơ]]
 +
[[Thể_loại:Ca_dao]]

Bản hiện tại lúc 21:42, ngày 19 tháng 4 năm 2020

Tập tầm vông
Chị lấy chồng, em ở goá
Chị ăn cá, em mút xương
Chị nằm giường, em nằm đất
Chị hút mật, em liếm ve
Chị ăn chè, em liếm bát
Chị coi hát, em vỗ tay
Chị ăn mày, em xách bị
Chị làm đĩ, em xỏ tiền
Chị đi thuyền, em đi bộ
Chị kéo gỗ, em lợp nhà
Chị trồng cà, em trồng bí
Chị tuổi tí, em tuổi thân
Chị tuổi dần em tuổi mẹo
Chị ăn kẹo, em mút cây