Theo mê tín, được coi là điều khiển được âm binh, âm tướng. Thầy phù thuỷ tồn tại được nhờ con người còn tin ốm đau là do tà ma ám ảnh, động mồ động mả... phải mời thầy phù thuỷ đến trừ tà bằng yểm bùa hoặc phụ trượng (cầm gậy đi khua khắp nhà để đuổi ma), phụ thần bạch xà (làm con rắn giả bằng rơm, trong ruột có máy cho cử động bò được). Người mê muội, tưởng thầy cao tay.

Có người nhờ thầy phù thuỷ đánh đồng thiếp đưa mình xuống âm phủ gặp người thân đã mất. Có tang gia nghe thầy bói bảo chết phải giờ trùng, phải nhờ thầy phù thuỷ đến trừ trùng. (Thầy cho một người cầm một cành tre ngồi trước đèn, rồi thầy niệm chú phụ đồng để hồn người chết nhập vào người ngồi trước đèn và có thể nói chuyện với thân nhân), người cầm cành phan thường mê mẩn tâm thần trước tiếng chiêng rầm rì, những lời đọc chú ma quái của thầy phù thuỷ... Người ta còn đồn đại thầy phù thuỷ có phép làm bùa yêu, bùa mê làm cho hai người ghét nhau thành yêu nhau, hoặc đang yêu nhau thành ghét nhau, hoá điên hoá dại, phải có bùa giải mới hết...